Tách PDF

Chia PDF miễn phí trực tuyến bắt đầu bằng cách tải lên tệp của bạn bên dưới

Processing

or drop your files here

Split PDF

There are no splits
Extract pages
Split
Độc
Độc lập
Trang web của chúng tôi là nền tảng độc lập. Nó hoạt động trên cả hệ điều hành Window và iOS và có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ tải xuống nào.
Hoàn
Hoàn toàn miễn phí
Quá trình này hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn có thể chia bao nhiêu tệp PDF tùy thích.
Quyền
Quyền riêng tư và bảo mật
Trang web của chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư của khách hàng. Vì chúng tôi làm việc với lưu trữ đám mây, các tệp của bạn không được tải lên và không có cơ hội nhận được bất kỳ vi phạm dữ liệu nào. Dữ liệu của bạn an toàn với chúng tôi!
Kết
Kết quả nhanh
Quá trình chuyển đổi hầu như không mất vài giây, tùy thuộc vào kích thước tệp của bạn và bạn có thể nhận được kết quả nhanh chóng một cách dễ dàng.
Tiết
Tiết kiệm thời gian
Trang web của chúng tôi là nền tảng độc lập, có thể làm việc trên máy tính xách tay, tab và điện thoại và quá trình này là nhanh chóng, nó tiết kiệm thời gian.
Nhanh
Nhanh chóng và đáng tin cậy
Không cần đăng ký và bạn có thể hoàn thành công việc ngay lập tức. Trang web nhanh chóng và hiệu quả và cung cấp kết quả mong muốn.

Cách chia PDF của bạn

 1. Tải lên tệp PDF của bạn
 2. Chọn tùy chọn trích xuất/chia dựa trên nhu cầu của bạn
 3. Chọn các trang mà bạn muốn phân tay/trích xuất
 4. Nhấp vào nút trích xuất/tách
 5. Bây giờ nhấp vào tải xuống để có được các tập tin của bạn
 6. Hurray! tận hưởng dịch vụ của chúng tôi

Frequently Asked Questions

 • How can I use select range option?

  You can use select range option by entering in the range of pages or individal pages that you want to extract as PDFs. For example, suppose there are 20 pages in your PDF and you want to extact pages from 5-11 and pages 16 and 18. Instead of manually selecting the said pages, you can use Select range option and enter 5-11,16,18 and click on OK. Your chosen files will be selected and ready to be converted into PDFs.


 • Can I extract few pages from the PDF?

  You can select the extract option to extract few pages from the PDF. You can click on the pages which you want to extract or click on the select all option if you every page as a PDF file. We also have an option called select range, that makes your job easier by letting you choose a range of pages, separated by commas.


 • How can I split my PDF?

  In order to split your PDF, first select the split option. You will see a scissors icon after every page. You can select the scissor icon where you want to make a split in your PDF. You can make multiple splits by clicking multiple scissors icons at a time. Each split will be downloaded as a separate PDF file in a ZIP file.


 • In what ways can I split my PDF?

  You can extract every page of the PDF as a separate PDF file by choosing the extract option. You can also make multiple splits in the PDF and download individual split files.


 • Will my uploaded files be saved on the server?

  All processing is done on your browser, and no files are transferred to the server. Hence your files are 100% safe.


 • I refreshed the browser by mistake. What do I do?

  Since our website does not use any servers, and does not store your data, the file that you have uploaded, will not be saved. You need to reupload the file to split it.


 • How long will it take to upload my file?

  "The time taken to upload your file depends on the size of your file. Larger files will take more time to upload as compared to smaller files. No matter what the file size is, it will not take more than a few seconds to upload your file. "


 • Which Windows versions does Split PDF support?

  Our website is completely web-based and therefore provides cross-platform support. This means that our tool supports all versions of Windows. It not only works on Windows operating system, but can work on any other operating system, that supports a browser.


 • Does it support both Android and iOS platforms?

  Yes, our website works on browser, and therefore supports both iOS and Android platforms


 • Will I have to create an account to use Split PDF?

  Our website does not require you to sign up or create an account. The platform is absolutely free and you can split as many PDFs as you want.


 • Will I be charged to use the website?

  Our website is absolutely free and you can use it as many times as you want. There are no free trial uses, after which you will have to pay for using our services. We won't charge you anything.


 • Is it safe to use?

  Split PDF is 100% safe to use and does not save your files. No data is uploaded and hence all your files are safe with you. In case you refresh the browser, you will have to reupload the folders, for the process to take place since, files are not saved on our website.


rating-img
Rate this tool
4.74/5   43 votes